Laptop Dell Latitude 7440 I5/4GB/SSD 128

Laptop Dell Latitude 7440 I5/4GB/SSD 128

Price:

Đọc thêm

Thông tin sản phẩm
 Model: Laptop Dell Latitude 7440

CPU: I5-4300U
RAM :4GB
Bộ nhớ lưu trữ :SSD 128
price/6,200,000

0 Reviews